tisdag 24 september 2013

Internetsociologi Del 3

Avslutande delen om internetsociologi.

 

Dagens nya överklass: Vad är en nätokrat? Det är en person som förstår sambandet mellan den nya tekniken och makt. De som inte blir förvirrade av den massiva nya teknologiska chans som uppenbarar sig i samband med det nya paradigmskiftet. De människor som inte blir förvirrade av ny teknologi utan de som ser möjligheter och inte svårigheter med teknologin.  Nätokrater är en ny överklass som uppkommit av vårt elektroniska klassamhälle.  Kapitalismen är död, det har lett till att sociala institutioner och den gamla överklassen är ersatt av en virtuell spelplan. Den nya överklassen är det enda jag har talat om, men det måste väl också finnas en ny underklass också? Jo, de som följer nätokraternas framfart på den nya spelplanen utan att delta kallas konsumtariat. De som följer nätokraterna har dömts till att vara konsumerande proletariat. Vad går den nya överklassen ut på?

 

Den går ut på att använda den nya teknologin för att sprida ett ideellt eller ett finansiellt arbete. Nätokrater är väldigt smarta, eftersom de har räknat ut att den gamla överklassen måste ta del av den nya teknologin för att behålla sin överlägsenhet i klassamhället. Men detta kommer aldrig att ske, eftersom gamla överklasser vill bevara sin höga position i samhället och det gör man bara genom att hålla sig kvar vid sitt gamla tänk. Det som en före detta överklass har tänkt förut kommer alltid att ha ett visst klassvärde, men det kommer aldrig mer att appliceras som ett uttryck för överklass.

 

Detta vet man eftersom historien är som en klocka ,den väntar inte på människan, utan det är människan som får springa ifatt klockan hela tiden. Den som inte springer efter klockan har två val: Antingen stannar person och ställer sig på timvisaren eller så kliver personen av klockan för att titta på klockans lilla gång. Den överklass som fanns under gamla paradigmen kan fortfarande ha ett klassvärde ifall personen hoppar när klockans visare susar förbi.

 

Hur stoppar man denna överklass? Hur kan man motverka denna överklass? Jo, detta enda sätt som man kan stoppa en överklass är att använda ”överklasskoden”: Att lära sig och utveckla memer till att användas i nya funktioner som till exempel makt. Denna kod har all överklass spelat på. Finns det några konkreta motståndare mot den nya överklassen? Problemet med denna fråga är att om någon motverkar en överklass så är det för att själv anses som en del av överklassen. Wikileaks använde sig av ”överklasskoden” när de försökte motverka den nya överklassen. De ville att konsumtariatet ska få ta del av det, som nätokraterna undanhåller med hjälp av den nya teknologin. Wikileaks har utvecklat memet ”att man kan läcka information på internet” till att läcka sekretessbelagda dokument som makthavare har velat dölja. När detta sker skapas det reaktioner hos folket och det är precis, vad en nätokrat är ute efter.


Som ni nog märker finns det flera saker att ta upp om detta. Mina inlägg förklarar mycket kort vad nätokrater är m.m. Jag håller på att läsa Kroppsmaskinerna av Alexander Bard och Jan Söderqvist just nu.  Det är en intressant bok. Avslutande i det här inlägget finns en föreläsning av Alexander Bard som förklarar ämnet mer i detalj. - Hälsningar Farbror Blå

 

Referens: Nätokraterna - Författare: Alexander Bard och Jan Söderqvist år 2000

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar