onsdag 23 oktober 2013

Åsikter i ämnet tryckfrihet på nätet.

Åsikter i ämnet tryckfrihet på nätet:
  • Vilka är det som bestämmer över yttrandefriheten och tryckfriheten på internet? Jo, först och främst är det riksdagen som beslutar, men det är inte riksdagen som kontrollerar att lagstiftningen följs. För det är egentligen FRA som är tillsatt av riksdagen, som kontrollerar att lagstiftningen följs. Jag tycker dock det är viktigt att komma ihåg att rätten inte är den samma som lagen och att yttrandefrihetskommitténs debatt betänkande inte är teknik neutral. Vi måste börja inse att vi måste ha olika lagstiftningar för motorcykeln kontra bilen. Båda fordon rör sig i trafiken men vi kan alla inse att de behöver olika regleringar. Både Internet och papperstidningar har samma grundprinciper, de sprider yttranden men detta görs på olika sätt och med olika förutsättningar därför borde de även ha olika regleringar. Vi kan inte blunda åt utveckling. Konservatism i informationsfrågor driver inte Sverige framåt. Det är naivt att tro att det går att ha en teknikneutral-lagstiftning, eftersom yttranden får helt nya förutsättningar på nya spelplaner. Internet är en ny spelplan vi kan inte hålla på och behandla internet som Ines Uusmann gjorde. Internet går inte över utan det har kommit för att stanna. Vi människor kommer inte att byta bort internet eftersom det ger oss så mycket. Politiker måste öka tempot för att hänga med teknikens utveckling, dels politiskt men också tekniskt. Några viktiga punkter åt våra politiker:
  • Se vad internet har gett oss. Hur har det gett oss det? Tycker vi att det är bra? Vad/ Vilka tjänar på att vi begränsar internet? Ska Lobbyismen få styra? Det är viktigt att understryka att det finns lobbyister som påverkar åt båda håll.

TF täcker inte allt det nya men man kan resonera så att ventilfunktionen föresätter priori att skyddet för alla yttranden ser lika dana ut. Så länge man har friheten att man vill yttra sig finns det redan en ren yttrandefrihet men det är inte så det ser ut idag. Vi måste knyta oss tillbaka till det gamla 1700-tals exemplet i denna fråga.  Där TF inriktar sig på att försvara friheten att uttala sig.
                                                                                                                                          
Mina förslag:
  • Plocka bort kravet om att man betalar för sitt grundlagsskydd. Det kan inte vars så att det är plånboken, som styr demokratin. Det viktigaste vi har i ett demokratiskt system är yttrandefrihet om vi låter plånboken styra yttrandefriheten är det ett yttrandefrihets- kleptokrati som styr. (Korruption)
  • Jag tycker det vore bättre om staten skulle starta om från början när det gäller YGL och YF på internet. Det vore mycket bättre om internet fick en särskild lagstiftning, som inte ser likadan ut som den offline-lagstiftningen. Offline lagstiftningen inriktar sig på massmedia när det gäller YGL och YF. Ordet massmedia tycker inte jag kan blanda sig med texter på internet. Massmedia är ett ord som har papperstidningar som utgångspunkt och för Internets lagstiftning kan vi inte ha offline som utgångspunkt. Vi kan alltså inte ha tidningar som utgångspunkt när vi ska bedöma om en text på internet är värdig grundlagsskydd. Detta problem gäller rent funktionellt men också demokratiskt. Tidningar får ett väldigt monopol på yttrandefrihet och yttrandefrihetsmonopol är jag som liberaldemokrat stark motståndare mot. Nätokraterna utplånas på internet om vi inför ett yttrandefrihetsmonopol.
  • Ett litet exempel: Att motorcyklar och bilar är fordon som ska följa trafikreglerna är vi alla överens om. Vi är också överens om att motorcyklar borde ha en särskild lagstiftning samtidigt som bilar borde ha en särskild lagstiftning. Alltså när det handlar om yttrandefrihetens spelplaner borde vi ha en generell lagstiftning mellan offline och online, men offline och online borde i sin tur ha egna särskilda lagstiftningar. Det dock viktigt att poängtera att internet är en spelplan och offline är en annan spelplan.
Avslutning: Jag har förstått att tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor är väldigt krångliga. Till exempel: Yttrandefrihetskommitténs debatt betänkande är 420 sidor långt och brottskatalogen är 192 sidor långt. Man skulle kunna ha ett seminarium på över 6 timmar om yttrandefriheten. Jag har blivit mer vassögd mot uttalanden som strider mot grundlagen. Jag har fått upp ögonen för hur stor yttrandefriheten är. Jag visste redan innan att den var viktig och att, den inte bara handlade om att man får säga vad man vill, men jag har fått väldigt kunskaper om hur grundlagsprocessen fungerar. Jag menar den process som gör att vi får ett grundlagsskydd. Det är inte bara att skriva vad som helst utan man är tvungen att ansöka om grundlagsskydd plus att man måste, även betala för sitt skydd.  Det fanns ett otroligt missförstånd när det gällde yttrandefriheten men det gör det inte längre hos mig.

Internet är inte laglöst men ändå inte fullt lagreglerat, det fungerar lite såhär:


Vi avslutar med ett gammalt citat från mig: "En kokt potatis är rå men ändå halvt stekt det gör att den inte är kokt, men ändå tillagad." (Fundera på den ni)

- Hälsningar Farbror Blå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar