tisdag 22 oktober 2013

Olika engelska uttryck och deras betydelse på svenska

In advance =  I förskott.
On agreement  = Enligt överenskommelse.
At all costs = till varje pris
On behalf of = på uppdrag av
In common = gemensamt
On duty = I tjänst
On business = “I arbete”
In confidence = I förtroende
At first = först
On fire = I brand
In fact = I själva verket
In general = I allmänhet
In a good mood = på gott humör
at present = För tillfället
On sale = till salu
At stake = På spel
At writing = på att skriva
In the whole = I hela 
At war = i krig
At least = Åtminstone
At last = Till slut
On contrary = Motsatsen till
On the other hand = Å andra sidan
At/ (in) the moment = Just nu/ För stunden
In public = offentligt
At once = På en gang
In a hurry = Bråttom 

- Hälsningar Farbror Blå 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar