tisdag 22 oktober 2013

"Lycka"

Detta är mina svar till en artikel som Bengt Brülde skrivit om lycka.
Varför blir vi inte lyckliga en längre stund av saker? Har du tänkt så etc? Det handlar om att vi vänjer oss vid materiella saker och dessa saker blir i och med detta oviktiga. Man värdesätter materiella saker bara i korta stunder till exempel när tinget är nytt. Jo, det händer att man tänker att man skulle bli lycklig bara man köpte någon viss sak. Men det sker inte så ofta. Det blir en lärdom för personen (mig) att det inte är saken utan inställningen som behöver ändras. En upplevelse kan lära människan att nå lycka.


Håller jag med Brülde? Möjligen hans ”tes” om att det är hur man tar det som är det viktiga, delar jag. Däremot kan jag känna att det finns vissa faktorer, som han inte tar hänsyn till. Ex: Människan kan inte välja allting i sitt liv och det är relativt cyniskt att säga att det gäller bara att ta allt som det kommer. Bengt Brülde har gjort en korrekt analys av hur vi borde agera, men inte hur vi ska kunna göra det. Acceptera världen när den inte accepterar dig känns lite underligt. Lyckan kommer inte direkt från människan. Människan är formbar och det måste man komma ihåg. En kluven personlighet och acceptans för allt, leder till stabilitet. Jag tror inte på att stabilitet är vägen till lycka. Hur tänker han här egentligen? Stabilitet öppnar upp möjligheter för att nå lycka, men stabiliteten är inte densamma som lycka.


Varför ska vi inte sikta långt bort för att nå lycka enligt Brülde? Jo, eftersom lyckan (får inte ihop det här) kommer när man lyckas med något. Bengt säger att man ska inte ska sikta långt bort för att nå lyckan, men ändå ska vi jobba mot ett mål. Hur hänger det ihop? Att stillhet inte är det samma som lycka kan jag hålla med om. Människan måste ständigt tillfredställas intellektuellt för att känna sig duglig. Att jobba är viktigt av den anledningen att man känner sig behövd och duglig. Livet får en mening. Menlöshet är ingen bra plattform för att finna lycka. Det handlar om att bygga en stark plattform som är öppen för lycka. Många människor trasas sönder när de slutar arbeta av att de känner sig värdelösa, menlösa och odugliga. Man måste göra en skillnad mellan mål och drömmar för att nå lycka tror jag Brülde menar och det håller jag med om.
- Hälsningar Farbror Blå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar